Vi tilbyder

1/5 2018: Rideskolen er som sådan lukket, men ønsker man hjælp eller privatundervisning, kan man kontakte os via kontaktformularen, så skal vi gøre vores bedste for at hjælpe.
 
 
For al aktivitet på rideskolen gælder, at det er en fritidsbeskæftigelse, og at man derfor selv skal sørge for at være dækket af en fritidsulykkeforsikring. Vi prioriterer sikkerhed frem for alt andet, og den er en inkluderet del af undervisningen. Ved al ridning bæres som et minimum ridehjelm og hensigtsmæssig beklædning herunder egnet fodtøj, ligesom man til enhver tid skal følge underviserens instrukser.
 
Vi bruger ikke godbidder, da hestens fokus flyttes fra relationen med mennesket til lommerne. Kun i særlige tilfælde og efter helt specifik aftale med underviseren, kan man få lov til at give hesten godbidder. Spørg i forvejen.

På begynderholdene starter undervisningen med at hente udstyret og hesten, få hesten gjort i stand og lære udstyret at kende (det er noget anderledes end almindeligt udstyr). På samme måde slutter man af med, at man ordner hesten og rydder op efter sig. Senere, når man har bestået intromærket,  gør man selv klar, før undervisningen begynder, og står klar på banen til tiden. Indtil man har intromærket, koster det 50,-kr. oven i, da det tager en del underviserkræfter.
 
Intromærke (klik på linket)

Der bæres ridehjelm (eller cykelhjem), når der undervises i ridning og i øvrigt fornuftig påklædning, der passer til vejret. Samme rutiner i omvendt rækkefølge i slutningen af timen. Man sørger for at rydde pænt op efter sig og hænge udstyret på plads.
 
Partmærke (klik på linket)

Parter kan have en-tre dage om ugen og må deltage i dyrlægebesøg, tandrensninger og smed, ligesom de har en staldvagt eller andre praktiske småjobs i forbindelse med hestene hver gang, de har part. Alle parter skal modtage undervisning minimum en gang om ugen og så vidt det er muligt deltage i alle staldmøder og arbejdsdage.

Staldmøder holdes efter behov og handler om det, der rører på sig i rideskolen. Det kan være kommende events, arbejdsdage i forbindelse med årstidsskiftene mm. Her serveres the, saft og kaffe samt lidt frisk frugt, og forældre er meget velkomne.

Arbejdsdagene ligger fortrinsvis forår og efterår og har to vigtige formål: At gøre klar til den kommende sæson og at være sammen på tværs af hold, alder og erfaring. Her serveres også lidt at leve af i løbet af dagen.
 
 
 
 
 
Vi har indført to mærker og et tredje er underudabejdelse. Lige nu er der :
 
Intromærket  -så må man komme ½ time før undervisningen og gøre hesten i stand
 
Partmærket  -så må man få part på en af vores heste
 
Undervisermærkerne: (under udarbejdelse) Så må man undervise på rideskolen
Horsemanship-rideskolen | CVR: 35745270 | Engvej 32, 3660 Stenløse - Denmark | Tlf.: +45 6128 1650